Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Pronk < Pronker
Bronk
Pronk van Hoogeveen

verklaring:
1. Het Middelnederlandse woord pronk betekende 'stuurs, misnoegd, pruilerig, knorrig'. Betreft Pronk van origine een bijnaam op grond van deze kwalificaties of kan gedacht worden aan een bijnaam die voortkomt uit het werkwoord pronken 'pralen, trots zijn'?
2. Indien deze naam als een variant van Bronk uit Bronckers kan worden beschouwd, kunnen we er ook een patroniem in zien gebaseerd op de voornaam Bronger (vgl. Brongers).


kenmerken:
persoonstype patroniem

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

geen affix