Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Post
< Postma < Postema
Posthuma
Posma

verklaring:
In de eerste plaats moet bij deze Friese naam gedacht worden aan naamgeving op grond van posthume geboorte, dwz. geboorte van het kind na het overlijden van de vader. Een aanwijzing voor dergelijke gevallen kan de combinatie voornaam en patroniem zijn als men de registers van naamsaanneming uit 1811-12 bekijkt, waarbij zowel voornaam als patroniem naar de voornaam van de vader verwijst, bijvoorbeeld: Wytze Wytzes (Postma).
Daarnaast kan rekening gehouden worden met naamsverklaringen die ook voor de naam Post opgaan: een beroepsbijnaam voor een postbode, postmeester, wachter e.d., of een woonplaatsaanduiding voor iemand die bij een '(wacht)post' woonde, of in een plaats met een naam als Buitenpost en dergelijke.


kenmerken:
betrekking metonymische beroepsnaam adresnaam

specifieke componenten:

ma