Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Post < Postma
Post, van der
Pos
Posthouwer
Post Uiterweer

verklaring:
1. Beroepsbijnaam voor een bode, een postbesteller of een postmeester; of voor een wachter, bewaker, schildwacht.
2. Wonend bij een 'post', een wachtpost of een postplaats aan een postweg waar de paarden werden gewisseld; vergelijk de Hollandse Post te Princenhage waar de paarden van de postkoets van Antwerpen naar Moerdijk werden verwisseld, en vergelijk onderstaand toponiem Ten Post en andere toponiemen hieronder vermeld. Er kan in dit verband nog rekening gehouden met een heel andere betekenis van post: '(voet)brug'.
3. Pos of Post is de benaming van een vissoort. Het kan de bijnaam van een visser zijn geweest (vergelijk Pos).
4. Zou Post evenals de namen Posthumus en Postma, die veelvuldig in Friesland voorkomen, kunnen duiden op een 'postuum geboren kind', dwz. na het overlijden van de vader?


kenmerken:
metonymische beroepsnaam adresnaam betrekking

specifieke componenten:

geen affix