Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nijland (y) < Nieuwland
Nieland
Nijlant

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Johan Nyelande, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Outger opt nijland, Leeuwarden 1526 [Fontes Leovardienses, p 15].
• Tonnis en Jan Nijelant, Zieuwent 1614-24 [Thielen-1966, bijlage 2, p 218].
• I.v.m. 't Nyelandt te Schoonbroek [B.J. van den Enk, 'Genealogie Nijland, Nylandt, Nieland, Nieuwland', in: VG 8 (1983), p 157].
• Albert Derksen Denneboom, otr. te Laren 1736 met Jenneke Derksen Nieuwland te Oolde, hertr. 1743 als Albert Derksen Denneboom Nijlandt, ovl. Almen 1798 (op de plaats Beldman) als Albert Beldman. Zonen Waander en Jan zetten de naam Nijland voort [G. Goorman, 'Bathmense geslachten. De stamreeks van Willem Lueks', in: Verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen 6 (1986), nr 4, p 13].
• [R. Boonstra, 'De buurschap Loo, westelijk gedeelte', in: Verenigingsblad van de Oudheidkundige Kring Bathmen 17 (1997), nr 4, p 40].
• Op Nijland in Driene (gem. Enschede en Hengelo) [Geerdink-v.d. Worp-1989, p 86].
• Teunis Nylant, een van de 'praesente karspelslieden' bij een markevergadering in 1772 [J. de Graaf, Uit het archief der marke van Holten, Zwolle 1918, p 77].
• Johannes Hermanus Nijland (Losser 1760-1829); zoon van Albertus Nijland, huw. Losser 1750 [J.M.S. Küpers-Oude Kempers, 'Kwartierstaat Küpers', in: Twente Genealogisch 10 (1994), p 58, nr 12].
• Nieuwland, (van); Nieuwlands, van Nielandt, van Nieulande, van Neulande, Nijland, Nouland: Verspreide PlN Nieuwland `nieuw gewonnen land', o.m. Nieuwland (ZH), in Biervliet (Z), Nijland (FL), Nijlande (DR), Nuland (NB). Ook in Hulst (Z): 1335 ligghende int Nieweland, 1359 in tniewe land (DEBR. 1999). De Antwerpse schilders en dichters Van Nieuwland zijn afkomstig van Den Bosch (VS 1965, 259-266). 1269 filii Deinodi de Niwelant, Krabbendijke (OBREEN 216);1420 Jan Aernouds Pieters zuene ute Zeelant vander prochie vanden Nieuwenlande (PARM.); 1486 Willem van Nyulandt, Den Haag (DM).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: