Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Nijland (y)
< Nieuwland < Nieuwland, van
Nieuwlands
Nieulant
Jonge van Campens Nieuwland, de

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Willem van Nyulandt, kerkmeester Den Haag 1486 (archief Sint Jacobs Kerk) [Sernee-1920, p 128].
• Jacob Andries Nieuwland, geb. Marsum 1789; zoon van Andries Jacobs [Nieuwland-1987, p 14].
• Ivm. 't Nyelandt te Schoonbroek [B.J. van den Enk, 'Genealogie Nijland, Nylandt, Nieland, Nieuwland', in: VG 8 (1983), p 157].
• Vgl. NNN: Nieuwland-toponiemen.
• Nieuwland, (van); Nieuwlands, van Nielandt, van Nieulande, van Neulande, Nijland, Nouland: Verspreide PlN Nieuwland `nieuw gewonnen land', o.m. Nieuwland (ZH), in Biervliet (Z), Nijland (FL), Nijlande (DR), Nuland (NB). Ook in Hulst (Z): 1335 ligghende int Nieweland, 1359 in tniewe land (DEBR. 1999). De Antwerpse schilders en dichters Van Nieuwland zijn afkomstig van Den Bosch (VS 1965, 259-266). 1269 filii Deinodi de Niwelant, Krabbendijke (OBREEN 216);1420 Jan Aernouds Pieters zuene ute Zeelant vander prochie vanden Nieuwenlande (PARM.); 1486 Willem van Nyulandt, Den Haag (DM).   [WFZ]
• Zie NIEWELANT in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: