Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Niemantsverdriet < Niemansverdriet
Niemant
Verdriet

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Niemand - onbep. vnw. Mnl. niemant, ontstaan uit de in het mnl. nog zeer gewone vorm nieman, een verbinding van het bijw. nie met het znw. man. Betekenis: nooit (een) mens, geen enkel mens. Verwijzing naar Van Lennep, uithangteken Niemands Verdriet [WNT].
• "Ook verdrieten werden uitgehangen; vooreerst negatief: Niemandsverdriet, wat zooveel zeggen wilde als 'ieders lust'; en te Gent: Zonder Verdriet, 't geen men, ruim dertig jaar geleden, aldaar voor een bierkroeg las [volgt een rijmpje]. Maar ook pozitief: het Vrouwen-verdriet, voor de bier- en wijnhuizen, waar de mannen hun vermaak vonden en lieten 'het wijf t'huis zitten kijken'..." [Van Lennep & Ter Gouw-1867, II, p 312].
• Jan Jansz Niemantsverdriet, ovl. Geervliet 1675 [F. van Hoorn, 'Begraven te Geervliet', in: OV 38 (1983), p 94].
• Neeltge Bastiaans Niemandsverdriet, ged. Klaaswaal 1704 [Tobé-1986, p 328].
• Bastiaen Jansz Niemantsverdriet, eerste helft 17e eeuw te Klaaswaal [J.Th. Waardeloo, Genealogie van de familie Niemantsverdriet (1629-1996), Rotterdam 1996; vgl. Genealogie-CBG 3 (1997), nr 2, p 47].
• Niemantsverdriet: BN voor iemand die niemand verdriet aandoet, die geen vlieg kwaad doet. Ook herbergnaam `waar niemand last van heeft'. ±1645 Bastiaan Jans Niemantsverdriet, Klaaswaal ZH (PDB).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: