Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Naaktgeboren < Naborn
Aagenborg
Posthumus
Welboren
Radenborg

verklaring:
1. Adaptatie van de Duitse naam Nachgeboren, een equivalent van de naam Posthumus, gegeven aan een kind dat na de dood van zijn vader is geboren. Een bezwaar tegen deze veronderstelling is dat de naam Nachgeboren of Nagebor(e)n niet (meer) bekend is in Duitsland.
2. Ontstaan uit een taalreproducerende bijnaam gegeven aan iemand die bijvoorbeeld eens of bij herhaling opmerkte dat we allemaal naakt zijn geboren en zo blijk gaf van zijn Hollandse nuchterheid.


kenmerken:
betrekking zinwoord
adaptatie