Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Loos < Los
Loos, van der
Loos, de
Loots
Leus

kenmerken:
patroniem adjectief

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

s geen affix