Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Koeman < Koemans
Kooman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Als voornaam: Coeman Zegers zoon, Den Haag 1480 (archief van het zusterhuis Sint Maria in Galilee) [Sernee-1920, p 51].
• Jan Jansz Coeman, aangeslagene bij de capitale impositie van 1585 te Amsterdam (Nes, westzyde). Waarschijnlijk een zoon van Jan Jansz Coeman op den N.Z. Voorburgwal (Appelmarkt): Jan Jansz Coman, aangeslagene 1585 = Jan Jansz Coeman, geb. Nieuwe Nierop, koopman op de Appelmarkt [Dillen van-1941, p 5, 151; vgl. Elias p 104].
• Coeman, familienaam in het kohier van de 10e penning, Rijswijk ZH 1561 [Gordijn-1986, p 38].
• Aeffgen Koemansdr, Leiden 1574 [Volkstelling-1574, p 92].
• Coman [Man de-1949, p 604].
• "De oudst bekende Koeman, ene Jan, leefde tussen ongeveer 1600 en 1675 in de Abbekerker Weeren." Vader van o.a. Pieter Janse Koeman, jm. uit de Abbekerker Weeren, huw. Abbekerk 1659, ovl. aldaar 1673, enz. [J.W. Joosten, 'De rechtstreekse en naaste verwanten van Ir. Cornelis Koeman', in: Westfriese Families 35 (1994), nr 1, p 3-10].
• Koeman = koopman [F. Debrabandere, in: Naamkunde 8 (1976), p 133].
• [Biekorf 70 (1969), p 212].
• Koopman(s), Coopman(s), Koppeman, Kooman, Co(o)man(s), Koeman(s), Kouman: BerN van de koopman. De vormen zonder p door assimilatie pm > m. In Koemans staat de Mnl. oe-spelling voor lange o. 1328 in vico dicto Potterstrate... domum Johannis dicti Coepmans; 1388 pro domibus Johannis Coopmans, Hulst (DEBR. 1999); 1391 Woutren den Coeman = Woutre de Coepman, Kortrijk (WF).   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: