Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Kievit
< Kieft < Kieft, van de / der
Kiefte, te
Kief

verklaring:
Kieft = vogelnaam kievit; deze familienaam zou aan een huisnaam ontleend kunnen zijn, familienaam voor een persoon wonend 'in de Kieft', of 'in het Kiefnest', welke verbinding uit een Groningse bron blijkt. Daarnaast kan gedacht worden aan een bijnaam voor iemand (zo vlug, zo beweeglijk) als een kievit.


kenmerken:
adresnaam metafoor

specifieke componenten:

geen affix