Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hollander < Hollander, den
Hollanders
Holland, van

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Van oudsher stond de Nederlandse kuststreek bekend onder de naam Frisia of Fresia: Friesland. De bewoners ervan heetten Frisiones of Fresiones: Friezen. Ter onderscheiding van het Friese gebied in de tegenwoordige provincies Friesland en Groningen werden de Friezen in Holland ook wel Westfriezen genoemd (Fresiones occidentales). De naam Holland (afkomstig uit Holtland), die aanvankelijk mogelijk de geestgronden aan de monding van de (Oude) Rijn aanduidde, werd in de 11e eeuw gangbaar voor het graafschap dat in deze periode als territoriale en culturele entiteit ontstond. De eerste originele oorkonde waarin het graafschap Holland wordt genoemd, dateert uit 1101 met de vermelding van 'Florentius comes de Hollant' (= Floris II, graaf van Holland van 1091 tot 1121) [J.W.J. Burgers, 'Holland omstreeks 1100. De 11e-eeuwse transformatie van het Westfriese graafschap', in: Holland, regionaal-historisch tijdschrift 31 (1999), nr 4-5, p 199-218].
• [Rentenaar-1990, p 79].
• [Schoonheim-1990, p 336].
• [Ann Marynissen, 'De Brabander, Brabers of Van Brabant? Over de lexicale en grammatische motivering van Nederlandse inwoners- en gebiedsnamen', in: Leuvense Bijdragen 92 (2003), nr 3-4, p 239-255].
• ... van Jonghen Hollanders broider, Dordrecht 1283-84. Jan die Hollandere, 1285-86 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 5].
• Peter die Hollander, Zwolle 1399 [Maandrek. Zwolle 1399].
• Claes Hollander, Leeuwarden ca. 1522; Dirck IJsbrenz Hollander, ca. 1530 [Fontes Leovardienses, p 4, 36].
• Adriaen Aertssen Hollander, Nieuw Gastel 1599 [Inwoners Gastel 1599, p 61].
• Jan Hollander, schepen Scherpenisse 1640, ovl. 1644 [Romeijn-1993, p 75; vgl. p 143, Parenteel van Philippe de Latre: Jan Adriaensz Hollander, huw. 1635, vader van Jacob Hollander].
• Cornelis Hollander, doop kind te Meeuwen 1679 [Dtb Meeuwen, p 116].
• Harm Harmens Hollander, huw. Beerta 1685 [Boerderijen Beerta, p 122].
• Thomas Willemse Hollander, jm. van Ouderkerk a.d. IJssel, huw. aldaar 1696 [Slootweg-1997, p 68].
• Jan Hollander, geb. Zwolle 1797, ovl. Zwartsluis 1865; zoon van Herm Koenders, daghuurder, & Jennegie Jans [K. Boes, 'Kwartierstaat Slot/Dam', in: Kondschap Brederwiede 9 (1993), nr 2].
• [H. Spoor, Kwartierstaat Hollander, Amersfoort 1981].
• [R.G. de Neve, Fragmentgenealogie Hollander (Jerusjalmi)', in: dNL 129 (2012), nr 4, p 240].
• Hollander, de(n) Hollander, d'Hollander, Dhollander, D'hollanders: Afkomstig van het graafschap Holland. 1279 per officium Willelmi dicti Hollanders, ... prenominatus Willelmus Hollandre, Z (Obreen 264); 1419 Jacob de Hollandere filius Jacobs vander Neuse, Terneuzen (PARM.); 1475 Marie vidua Jacop Dollandere, Aardenburg (VAN VOOREN 1970).   [WFZ]
• Zie HOLLANDERE in het Vroegmiddelnederlands woordenboek [VMNW].

afkortingen en bibliografische notaties: