Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hartog, den
< Hartog < Hartogs
Hartog, de
Hartogh
Hartog van Banda
Allemans Hartog

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Voorouder van een familie Harto(o)g afkomstig van Tholen: Adriaen Mattheeussen den Hertoch (ca. 1600-ca. 1641), afkomstig uit Sint-Annaland, later gevestigd in Sint-Maartensdijk [J.J. Vinjé, Genealogie Hartog / Hartoog, Emmeloord 2000; vgl. Genealogie-CBG 7 (2001), nr 2, p 50].
• Jan Leendertsz Hartog, huw. Gouderak 1692; zoon van Lenert Woutersz Hertoch; zoon van Wouter Lenertsz Hertoch; zoon van Leendert Woutersz & Adriana Lenertsdr den Hertog [Slootweg-1997, p 68].
• Bort Hensdriksz Hartog, jm. van Spakenburg, huw. 1714 [Bunschoter families 1983, p 273].
• Als wereldse naam van joodse naamdragers refereert Hartog, evenals Duitse equivalenten als Herzog en Hirsch, aan het woord hert, waarmee op een zegenspreuk van Jacob (Gen. 49:21) wordt gezinspeeld. Jacob's zoon Naftalie wordt daarin vergeleken met een hinde, even snel, sierlijk en vrij [Z. Bar, 'Hoe Naftalie aan de naam Tswie Hirsch kwam', in: Misjpoge. Verenigingsblad van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie 4 (1991), nr 3, p 81-87.
• David ben Akiba Hartog te Oisterwijk; vader van Jehoeda ben David Hartog = Leib Tilburg, ovl. Tilburg 1809. De achternaam Hartog kan van twee Duitse en Yiddische namen afgeleid zijn: van het Duitse Hirsch = Hert, via Hersch - Hershig - Hertzig - Hartog. Zou een zinspeling kunnen zijn op een passage in de bijbel waarin Jacobs zoon Naftall door hem in de zegening van zijn zonen wordt vergeleken met een hinde, hebr. Ayeleth, dat als Hersh of Hirsch achter de eerste voornaam wordt gebruikt (Gen. 49.2) [M. Cahen, 'Jehoeda ben David Hartog, genaamd Leib Tilbirg', in: dBL 34 (1985), nr 3, p 100-102].
• Stamreeks tot Emanuël Hartog, geb. Groot Boeselaar (Werkendam) 1802, ovl. 's-Gravendeel 1873, zoon van Machiel Hartog [D. Lodder, 'Het Joodse leven', in: 1593 's-Gravendeel 1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil, 's-Gravendeel 1993, p 101].
• [H. Hartog, Voorlopige kwartierstaat van Floor Albert Hartog, Oegstgeest 1991].
• [L. Kroep-Hartog, Stamboom familie Hartog, Dussen 1992].
• [Kwartierstatenboek Bommelerwaard, p 153].
• Hertog, den; Hertogs, Hertogh(s), (de) Hartog, Hartogs, Hartoog, den Hartigh: BN `hertog', wellicht naar een leidende functie. Vgl. D. Herzog, Fr. Lecomte. 1351 Gossuinus dictus Hertoghe, Brussel (WF). ­ J. LINDEMANS, Het geslacht De Hertoghe, Brussel, 1945.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: