Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Hamerslag < Hammerschlag
Slagman

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [V.W. Breurkes, 'Tweemaal de naam Hamerschlag', in: GN 71 (2016), nr 6, p 222-227].
• Hamerslag: BN voor een smid. Vgl. D. Hammerschlag. 1628 Herman Henrix Hamerslach, Nijmegen. ­ Lit.: J.W.J. HALLO, Het geslacht Hamerslag in Nijmegen (1628-heden). GN 11 (1956), 73-77, 147-152.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: