Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Goeman
Borgesius
< Goeman Borgesius

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• [B. Wartena, H. Goeman Borgesius (1847-1917), Vader van de verzorgingsstaat. Een halve eeuw liberale en sociale politiek in Nederland, Amsterdam 2003; vgl. BMGN 120 (2005), nr 4, p 653].
•  In de dubbele familienaam Goeman Borgesius is Borgesius de stamnaam. De dubbele naam is als zodanig bekend sinds sedert 1762 als toenaam; Koninklijk Besluit 1949-1956. Zie ook: Nederland's Patriciaat 36.   [Het dubbele namenboek-2007]

afkortingen en bibliografische notaties: