Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Bogaert, van den
Bogaerts
< Bogaert < Bogaart
Bogaerd
Bogert

naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

• Dr. Jan Bogaert, geneesheer te Bergen op Zoom, schepen in 1541, ovl. voor 1569. In het wapen een groene boom op grasgrond [NP (1930), p 16-24].
• Bogaard, -aar(d)t, -aert(s), -aartz, -erd, -ert, -ers, van Bogget, van den Bogaard, -aart, -aert, -ert, van Bogaert, van den Boogaard, -aardt, -aart, -ert, Boogaard, -aart(s), -aert, -ard, -erd, -ert, van den Boomgaard: Erg verspreide PlN Boomgaard. 1475 Loy uten Boghaerde, Bernaert Boghaert, Aardenburg (VAN VOOREN 1970); 1479 Jan Bogaert, Aardenburg (VAN VOOREN 23); 1500 Jacomijne Jan Bogaerts, Kapelle; 1537 Adriaen Jansse Bogaert, Biezelinge; 1571 Adriaen Pietzrz Boomgaert, Goes (HARTHOORN). ­ Lit.: H. BUITENHUIS, Familienamen afgeleid van het woord boomgaard. Naamkunde 1981, 242-244.   [WFZ]

afkortingen en bibliografische notaties: