Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Aartsen
< Aarsen < Aarssen
Aarsman
Aarse
Aarsen, van
Aarzen

verklaring:
Uit Aartsen, patroniem afgeleid van de voornaam Aart < Arend/Aarnout/Arnold.
Daarnaast hoeft niet te worden uitgesloten dat deze naam als vorm zonder voorzetsel uit Van Aars(s)en is ontstaan, welke naam op herkomst uit Arcen in Limburg duidt.


kenmerken:
patroniem
vormverandering

Veel voornamen die aan de basis van patroniemen liggen worden verklaard in de
Nederlandse Voornamenbank

specifieke componenten:

sen