Nederlandse Familienamenbank

Naam 
Jonker < Jonkers
Jonkheer
Jongerius

verklaring:
De titel 'jonker' heeft in de middeleeuwen met de feodaliteit ingang gevonden en duidt een edelman, de zoon van een ridder aan. Evenals bij andere aan adellijke titels ontleende familienamen zijn hiervoor verschillende verklaringen denkbaar: 1. verwantschap met een jonker, 2. in dienst van een jonker, bv. als landbouwer op een goed dat aan een jonker toebehoort, 3. ontlening aan een huisnaam als bv. De Poolsche Jonker te Amsterdam. In Meddo (Gl) stond de havezathe Balkenschot bij de bevolking als Jonkers of De Jonker bekend omdat de bezitter de titel jonkheer mocht voeren.


kenmerken:
adresnaam beroepsnaam

specifieke componenten:

geen affix